Historie

Firmaet vart starta som eit personlig firma i
1956 av Bård Bigset og fekk namnet Bård-
Bigset Transport.
Det starta med ein tippbil og transport i
nærområdet, og noko seinare med ein
kombibil med tipp og lett lastekasse som
vart brukt til fisketransport til Oslo og
trelast i retur. Seinare har det blitt fleire
bilar og ein vidare kundekrets som strekker
seg over hele Sør Norge.

I 1977 blei den første langbilen kjøpt og
B.Bigset Transport AS har etter det berre
brukt langbilar. I 1996 ble firmaet omorganisert til aksjeselskap, og dagleg leiar i dag er Ernst Bigset Vi har i dag 2 tilsette og 2 langbilar.

Målsetning Firmaet vil til ei kvar tid yte kvalitet i alle ledd i forhold til våre kundar, og stiller store krav til sjåførar og bilpark. Vi har lagt stor vekt på å ha en konkret framtidsretta "raud ledetråd" i firmaet, og vår målsetting er:

  • Tryggleik for tilsette og medtrafikantar 
  • Punktlegheit når det gjeld levering av varer 
  • Konkurerande prisar 
  • Lav skadeprosent 
  • Godt arbeidsmiljø

Desse viktige punkta, saman med erfarne sjåførar, moderne kjøretøy, og krav til reinhold gir god kvalitet, som vi skal være stolte av.

          

                                 Trykk på bildene for å se dem større

B.Bigset Transport AS satser mykje på å utføre skadefri transport, noko som gjenspeiler seg i skadestatistikken vår og at vi har mange førnøgde kundar. Vår styrke er at vi er kvalitetsbevisste og profesjonelle. Vi er samtidig innstilte på å rette oss etter lover og forskrifter, og møte krav som vert stilte til oss.

Våre sjåførar gjennomgår omfattende kursvirksomheit og er godt skulerte innan transport. Alle sjåførar har ADR-kurs.

B.Bigset Transport AS er medlem i Norges Lastebileierforbund (NLF) www.lastebil.no


Share on FacebookShare on Twitter